Driftsmelding: Oppgraderinger 18.11

Grunnet oppgraderinger vil Tillitsvalgtverktøy, kursportal og Min side være ute av drift morgenen 18. november.

Oppgraderingen skjer kl 08.00 og det antas ca 2 timer nedetid. Oppgraderingen gjør at vi får på plass den siste versjon av både KAV (Kurs og administrasjonsverktøy) og Tillitsvalgtverktøy.

Sist oppdatert 17. november 2021
av Marit Gabler