Brev til statsråd: FLT er bekymret over energiprisene

Energiprisene går utover norsk industri og kan ramme norske arbeidsplasser. Forbundet tar nå opp sin bekymring med olje- og energiministeren.

FLT er medlem av IndustriAll, som representerer industri-, gruve- og energiarbeidere i Europa. IndustriALL har nylig tatt et initiativ i forkant av energirådsmøtet angående energikrisen. Forbundet støtter dette og ber olje- og energiminister Marte Mjøs Persen ta grep.

Les brevet til statsråden.

— Også nasjonalt ber FLT om at det tas grep. Våre tillitsvalgte melder at høyt prisnivå over tid vil komme til å ramme produksjonen. Vi ønsker at man tar hensyn til norsk industri i energipolitikken. Samtidig må vi ta vare på de som blir rammet av høye priser, som pensjonister og de med lavest inntekt, sier forbundsleder Ulf Madsen. Han mener at hensyn til industrien i Norge må settes øverst på dagsorden og at LO må være representert i arbeidet med ny energipolitikk.

Les også: 

Sist oppdatert 2. desember 2021
av Marit Gabler