ASVL-overenskomsten godkjent av FLTs medlemmer

Revisjonen for 2018 av overenskomsten mellom ASVL og FLT er godkjent av FLTs medlemmer i uravstemning.

Tekst: Frode Ersfjord

Onsdag 6. juni ble FLTs forhandlingsdelegasjon enige med Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedriftene (ASVL) for årets hovedoppgjør.

Oppgjøret gikk deretter til uravstemning blant FLTs aktuelle medlemmer, hvor resultatet ble godkjent den 29. juni.

Den nye gjeldende overenskomsten innholder blant annet økt støtte til etter- og  videreutdanning, fra 1,10 kroner time til 1,20 kroner timen. Det blir også 1,60 kroner mer per time generelt.

Protokollen fra oppgjøret finner du her.

Sist oppdatert 30. juni 2018
av Frode Ersfjord