Arendalsuka: FLT med industri- og kompetansedebatt

FLT har i år to debattmøter under årets Arendalsuke. Hvordan er fremtidens industri og hvilken kompetansepolitikk trenger vi i Norge?

FREMTIDENS INDUSTRI: HVA SKJER ETTER OLJEN

Vi er en av verdens største olje- og gassprodusenter. Hvordan overlever vi en fremtid uten denne næringen – og hvilken type industri skal erstatte den?

Tirsdag 17/8 2021 14:00 – 15:00 i Bankgården, Arendal.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran møter Høyres stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas til debatt – etter innledninger.

Hovedutfordringen for norsk industri blir å overleve i et globalt marked med sterk konkurranse, hvor olje- og gassproduksjonen må gå ned.
Klarer vi å omstille dagens industri til å bli grønnere, og hvordan dekker vi energibehovet?

I skjæringspunktet mellom gårsdagens og morgendagens industri, ønsker Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) å stille spørsmål som kan bidra til å få frem og utvikle politikk.

Medvirkende
Bjørnar Skjæran, Nestleder, Arbeiderpartiet
Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant, Høyre
Are Tomasgard, LO-sekretær, LO
Betty Aasheim, Chief Commercial Officer, Fiven ASA
Ulf Madsen, Forbundsleder, FLT

KOMPETANSEPOLITIKK: VIL NORGE SLITE I FREMTIDEN?

Vi får flere eldre og færre yrkesaktive. Samtidig øker kravene til kompetanse og færre ufaglærte vil få jobb.

Onsdag 18/8 2021 14:00 – 15:00 i Bankgården, Arendal.
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er medarrangør

Er dagens universitet- og høgskolesystem tilpasset denne situasjonen, eller trengs det betydelig endring? Hvilken plass skal fagskolene ha?

Arbeiderpartiets Nina Sandberg møter Venstres Solveig Schytz til debatt.

Medvirkende
Nina Sandberg, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Solveig Schytz, Stortingsrepresentant, Venstre
Eirik Hågensen, Rektor, Fagskolen i Viken
Henning Skau, Leder, Organisasjons for Norske Fagskolestudenter (ONF)
Ulf Madsen, Forbundsleder, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Sist oppdatert 1. juli 2021
av Frode Ersfjord