85.000 arbeidstakere støtter legenes streik

Fem fagorganisasjoner som tilsammen representerer 85.000 norske arbeidstakere går nå ut med sterk støtte til Legeforeningens streik på sykehusene. – Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som representerer Staten som arbeidsgiver og dermed hver og en nordmann, prøver å gjennomføre et angrep på den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. Vi er svært bekymret, sier to av forbundslederne.

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes

 

Last ned støtteerklæringen (pdf).

De fem organisasjonene er svært ulike, fra det frittstående forbundet Lederne, LO-forbundet FLT, Politiets Fellesforbund (Akademikerne), Forskerforbundet (Unio) og SAFE (YS).

 

 

Streiken Legeforeningen nå gjennomfører på sykehusene handler om fundamentale prinsipper rundt innflytelse på arbeidstidsordninger. Får Spekter gjennomslag vil det kunne få konsekvenser for mange andre ansatte.

 

– Dette er alvorlig. Arbeidstidsordninger som krever omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven skal ikke avtales individuelt. Legeforeningen tar nå en viktig kamp for mange andre bransjer. Spekters, og dermed Statens krav om individualisering av avtaleverket, vil svekke det kollektive avtaleverket og dermed være med på å tømme den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet for innhold. Det vil åpne for flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og svekket sikkerhet ikke bare på sykehus, men også eksempelvis på plattformer. Den siste tiden har vi opplevd et økende press for å åpne for økt styringsrett på arbeidstid, sist ved forslagene som ble presentert i arbeidstidsutvalget. Trenden bekymrer oss, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke og LO-forbundet FLTs forbundsleder Jonny Simmenes i en kommentar.
Sist oppdatert 14. september 2016