Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon er et av målene for et treårig prosjekt som 1. april hadde oppstartsamling i regi av FLT og Attføringsbedriftene i NHO Service.

Mia3 770

2. nestleder i FLT Arnstein Aasestrand holdt innledning. Foto: Baard Fiksdal (NHO Service)

På Leangkollen i Asker stilte 40 nøkkelpersoner fra ti attføringsbedrifter. Hvordan kan fagforeninger og bedriftsledere samarbeide om å utvikle virksomheten? Dette er et samarbeid mellom LO og NHO og finansieres av Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF).

Prosjektet skal gjennomføres gjennom Lean-verktøy og metoder og skape en god og varig endringskultur. I forbindelse med prosjektet vil det gjennomføres medarbeiderundersøkelser i hver bedrift.

Les mer om saken på NHO Service

Bedriftene forventninger til nytte av satsingen:
♦ 
Bedret evne til å skape bred medvirkning
♦ Økt evne til å skape nye og innovative tjenester og produkter
♦ Bedre omstillingsevne til nye rammebetingelser fra det offentlige – som nye tiltak eller mer på anbud
♦  Bedre samarbeidsklima i bedriften
♦ Større evne til å beholde og tiltrekke seg ansatte med høy kompetanse
♦ Større evne til å skape legitimitet og tillit til endringsprosesser
♦ Bli bedre på å produsere produkter og tjenester etter faktisk behov og etterspørsel
♦ Få mindre venting på arbeidsprosesser som er avhengige av hverandre

Sist oppdatert 1. april 2016