Medlemsmøte om nedbemanningsprosess i Aker Subsea AS på Fornebu

FLTs tillitsvalgte i Aker Solutions ved Torstein Engevik i FLT AKSO og Dag Zakariassen FLT Subsea hadde innledning på et medlemsmøte om nedbemanningsprosessen i Aker Solutions sammen med Rådgiver i Arbeidslivsavdelingen Cecilie Haram. 

Torstein og Dag 770

Fra venstre Torstein Engevik i FLT AKSO og Dag Zakariassen FLT Subsea. Foto: Kjetil Landrog

Ytterligere nedbemanning i Aker Solutions i 2016
2015 var et tøft år for mange ansatte i Aker Solutions med store nedbemanningsprosesser. Siste nyheter fra selskapet er at det vil fortsette med ytterligere nedbemanning i 2016. Nå er det varslet blant annet på Fornebu, Tranby, Moss og Stokke med kutt i 600 årsverk. Det vil også gjennomføres oppsigelser på Ågotnes. Dette kombinert med pågående nedbemanning i Aker Solutions rundt om i landet. Torsten Engevik var derimot tydelig på at oljen ikke vil forsvinne med det første, og at lave priser nå vil gi økt etterspørsel etter olje og gass fremover.

Viktig at prosessene gjøres skikkelig
Cecilie Haram gikk igjennom reglene fra Hovedavtalen og Arbeidsmiljølovens § på 15-1 om drøftelsesmøter og muligheten for å kunne kreve forhandlinger etter § 17-3. For FLT er det viktig at prosessene gjøres skikkelig og at spillereglene følges. Vi i FLT har på våre hjemmesider lagt ut informasjon om oppsigelse og avskjed, nedbemanning, stillingsendring og permitteringer. Les mer om dette her.

Sist oppdatert 18. mars 2016