Nyheter > Vil sikre kjøpekraft og slåss for tariffsystemet
leder LO-stat 770x500

Til høyre på bilde er Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat. Foto Mathias Ytterdahl

Vil sloss for at vi beholder dagens forhandlingssystem -Vi vil slåss til siste slutt for forhandlingssystemet vi har i dag, med fire likelydende tariffavtaler som omfatter alle arbeidstakere i staten, forteller Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat -For utenforstående kan kanskje det at vi heiser fanen og rasler med sabelen for et forhandlingssystem virke unødig. Men for oss handler dette om selve grunnmuren i tariffoppgjørene. Det er gjennom å ha likelydende tariffavtaler for alle statstilsatte at vi i forhandlinger har kunnet ta overordnede grep som sikrer en rettferdig lønnsutvikling for alle. Sprekker denne ordningen, sprekker fordelingspolitikken, mener hun. Forvalte fellesskapet Leder i FLT Statens vegvesen Alf Edvard Masternes forteller at det er viktig at en ivaretar fellesskapet. – I oppgjøret er det viktig at en ivaretar alle arbeidstakere slik at en kan ta grep som ivaretar at alle får et løft, sier Masternes. Han understreker også viktigheten av å ta vare dagens forhandlingssystem da det i størst mulig grad vil ivareta en helhetlig avtale. Kravene: LO Stat har som et hovedkrav på lønn at medlemmenes kjøpekraft skal sikres. Ved årets oppgjør vil LO Stat prioritere generelle tillegg og justeringer og krever at den største delen av lønnsveksten gis som generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2016. Dersom det skal avsettes midler til lokale forhandlinger, må det knyttes føringer til dette. Lokale forhandlinger må ha legitimitet og det er viktig at forhandlingene og tvistemulighetene er reelle og at prosedyrereglene følges. LO Stat vil dessuten styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter. Lønns- og arbeidsvilkår skal være gjenstand for forhandlinger mellom likeverdige parter.
Alf Edvard april 2016

Leder av FLT Statens vegvesen Alf Edvard Masternes er en del av forhandlingsdelegasjonen til LO. Foto: Mathias Ytterdahl.