Nyheter > Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i FLT
Kommunikasjons- og utredningsavdelingen består av fem personer og har ansvar for forbundets digitale flater, medie- og samfunnskontakt, materiellutvikling, profileringsartikler, utredningsarbeid i organisasjonen, høringer samt IT- og systemutvikling. Hovedarbeidsoppgaver vil være: – Ansvarlig for å vedlikeholde og videreutvikle forbundets digitale flater – Produksjon av innhold til våre nettsider – Bistå og rådgi forbundet i kommunikasjonsfaglige spørsmål – Utarbeiding av informasjonsmateriell – Delta i strategi- og planarbeid – Planlegge og gjennomføre informasjonskampanjer – Prosjektarbeid – Koordinerende ansvar overfor leverandører – Være veileder/foreleser på forbundets kurs ved behov, samt bistå internt med utvikling av kursinnhold innenfor avdelingens ansvarsområde Kvalifikasjoner: – Utdanning fra høyskole/universitet innen kommunikasjon, media eller annen relevant utdanning eller praksis – Erfaring fra kommunikasjonsrådgivning – Erfaring fra innholdsutvikling i digitale kanaler, inkludert sosiale medier, og med å jobbe på tvers av flater/kanaler – Kjennskap til digitale analyseverktøy Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår. Henvendelser om stillingen rettes til: Kommunikasjon og utredningsleder Vegard Hansen eller forbundsleder Jonny Simmenes på tlf. 23 06 10 29. Kortfattet søknad med CV (ikke attester og karakterutskrifter) sendes postkasse@flt.no innen 30. juni 2016.