Nyheter > Verre for varslere
DSC_0328b 1024x683 1. nestleder i FLT Ulf Madsen er bekymret. – Jeg er bekymret. Vi skulle tro lovverket og senere års økte fokus på varsling ville føre til en bedring. Istedenfor ser vi altså det motsatte. FLT har vært pådrivere for en bedre varslingskultur, men det er åpenbart at dette arbeidet må intensiveres i årene fremover, uttaler Madsen.  Om undersøkelsen Fafo har gjennomført en undersøkelse blant et representativt utvalg i befolkningen generelt, samt en dybdeundersøkelse i forbundene FLT, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Politiets Fellesforbund, NTL, Legeforeningen og Juristforbundet. Mer enn 3.700 FLT-medlemmer responderte på undersøkelsen. Fafo gjennomførte en liknende undersøkelse i 2010, og har sammenliknet svarene med årets undersøkelse. Hovedtendensen er at færre oppnår endringer når de varsler (dårlig varslingseffektivitet), at flere opplever represalier når de varsler og at færre ville varslet igjen. Av dem som har vært vitne til kritikkverdige forhold svarer 53% at de varsler. Det største argumentet mot å varsle blant de resterende 47% er frykt for represalier og utfrysning. Én av fire som varsler svarer at de har opplevd represalier. Her kan du lese undersøkelsen i sin helhet på Fafos nettsider Se opptaket fra fremleggelsen på Fafos nettsider Står bedre til i private bedrifter enn i det offentlige Arbeidstakere i offentlig sektor vurderer sine muligheter til å ytre seg offentlig som dårligere enn ansatte i privat sektor fremgår det av undersøkelsen.
FLTs 1. nestleder Ulf Madsen

FLTs 1. nestleder Ulf Madsen

– Mange er overrasket over dette resultatet, men jeg tror at dette kan forklares med at store private bedrifter hvor de fleste FLT medlemmer er organisert, har sterke fagforeninger og gode samarbeidsforhold med bedriften. God varslingskultur har konsekvenser for sikkerhet, læring og utvikling på arbeidsplassen. Så selv om «våre» bedrifter kommer bedre ut i undersøkelsen har vi likevel en stor jobb å gjøre fremover fordi det er store mangler også i bedrifter med FLT- ansatte, fortsetter Madsen. FLT skiller seg ut fra de andre forbundene ved at en høyere andel er sikre på at uønskede hendelser blir rapportert enn i andre forbund. FLT er det forbundet der høyest andel svarer at de har varslingsrutiner på arbeidsplassen, og FLT-medlemmer har i større grad enn andre forbund fått opplæring i hvordan varsler skal håndteres. FLT er blant de forbundene som har høyest varslingseffektivitet. Blant FLT-medlemmer svarer nesten halvparten at varslingsrutinene har gjort det enklere og tryggere for arbeidstakere som varsler, mens andelen i de andre forbundene er mellom 30 og 40%.