Nyheter > Velkommen til lansering av Medbestemmelsesbarometeret
Businessman climbing the career steps drawn on a black chalkboard

Foto: Istock

På oppdrag fra Politiets fellesforbund, Den norske legeforening, SAFE, Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk og Lederne har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøkt erfaringer med og holdninger til medbestemmelse blant arbeidstakere i Norge. Velkommen til lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2016 Tid: mandag 7. november, kl. 14.30 – 16.30 Sted: Pilestredet 35, auditorium PH170 Meld dere på her. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Forskernes funn skal presenteres, etterfulgt av en paneldebatt der representanter fra samtlige forbund deltar: Jonny Simmenes (FLT) Christian Grimsgaard (Legeforeningen) Hilde-Marit Rysst (SAFE) Tor Hæhre (Lederne) For Politiets fellesforbund: TBA For Forskerforbundet: TBA Debattleder er Stein Aabø. Forskerne og forbundenes representanter vil være tilgjengelige for pressen etter debatten.