Nyheter > Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) blir ikke overført til kommunene
anniken_hauglie 450

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

– Vi kommer ikke til å overføre ansvaret for VTA til kommunene nå. Det vil imidlertid bli iverksatt et begrenset forsøksprosjekt for å skaffe mer erfaring før vi konkluderer, opplyste arbeidsminister Anniken Hauglie i et møte med Attføringsbedriftene torsdag 31. mars. FLT har vært tydelig på skepsisen mot å flytte VTA til kommunene ikke handler om mistillit til kommunene, men om hvordan arbeidsmarkedspolitikken for de mest sårbare gruppene skal organiseres. – Dette er en riktig og klok beslutning. Etter brevet som FLT sendte sammen med blant annet ASVL, Attføringsbedriftene, Felleforbundet og Lederne har vi mottatt flere tilbakemeldinger fra kommuner som ønsker å opprettholde et godt tilbud, men ikke ønsker kommunalisering av VTA. De ansatte i Vekst- og Attføringsbedriftene har forøvrig bevist gjennom mange års arbeid at de har kompetanse og vilje til å videreutvikle tilbudet dersom de får trygge rammevilkår og arbeidsro, sier forbundsleder Jonny Simmenes.