Nyheter > Trond Giske gjestet FLTs landsrådsmøte

Nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske gjestet FLTs landsrådsmøte. Her sammen med FLTs forbundsleder Jonny Simmenes. Foto: Kjetil Landrog.

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske fortalte at det neppe noen gang tidligere har vært valgt en så ukvalifisert president i USA som Donald Trump. Giske fortalte at Trump ikke har noen form for politisk erfaring og ikke ser ut til å ha en gjennomtenkt politikk. Giske la til at grunnen til at han vant vippestatene i «rustbelte» er at reallønnen for mange ikke har økt på 30 år, at selskaper flytter utenlands og en protest mot det som blir sett på som eliten i Washington DC. Giske fortalte videre at det fremover mot valget i 2017 vil bli en diskusjon om virkelighetsbilde mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Høyre vil for eksempel ikke snakke om arbeidsløshet, men bruke ord som omstilling. Høyre vil også gi inntrykk av at de overtok nærmest et konkursbo, mens virkeligheten var at de overtok et land med laveste ledigheten i Europa og med stort overskudd i handelsbalansen. Giske sa at det for Arbeiderpartiet blir viktig å ha en aktiv sysselsettingspolitikk, styrke sør-vest landet og bygge skoler- og sykehjem nå som en har ledig kapasitet. Dessuten må en nå få til en skikkelig satsing på utdanning og forskning, sa Giske. Han la til at en nå ikke kan lene seg tilbake på kunnskapen fra skolen i dagens arbeidsliv. – En må ha kontinuerlig påfyll av kunnskap og opplæring under hele arbeidslivet, sa Giske. Han understreket at Arbeiderpartiet vil ta Norge videre og ikke tilbake. Arbeiderpartiet vil forbedre og utvide arbeidsmiljøloven, ikke reversere den slik de blå-blå gjorde, sa Giske. På spørsmål fra salen fortalte Giske at han var for en konsekvensutredning og at han håpet på et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte som kombinerte industripolitikk med klimaløsninger. Arbeiderpartiet har tatt inspirasjon fra Hillary sin kampanje med slagordet «stronger together» og vil derfor i valget neste år fokusere på: «Vi står sterkere sammen». Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes fortalte landsrådet at det trolig blir et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og andre partier om det blir et nytt flertall etter valgresultatet i 2017, men at han helst så at det ble en ren Arbeiderparti-regjering. FLTs forbundsstyre vedtok da også for noen måneder siden 250.000 kroner til Arbeiderpartiets valgkamp for valget neste år.