Nyheter > Tariffavtale stanset i døren
Simmenes forventer at seriøse arbeidsgiverorganisasjoner som NHO som organiserer vaktbransjen gjør felles sak med fagbevegelsen og Norsk Arbeidsmandsforbund ved å legge press på Youngstorget Vertskap i denne saken. «Å måtte streike for å få tariffavtale burde vi vært ferdig med i Norge. Et organisert og ansvarlig arbeidsliv med kollektive arbeidsavtaler burde være en selvfølge i arbeidslivet», sier Simmenes Konflikten handler ikke om lønn. Konflikten handler om dørvaktene skal ha en medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Konflikten handler om dem som jobber helg- og natt i døren skal være en del av den norske modellen. Konflikten handler kort og godt om ordnede arbeidsforhold. Simmenes har kjennskap til bransjen da FLT representerer arbeidsledere i hotell- og restaurant. «Det er en selvfølge for oss at arbeidslederne skal ha tariffavtale. Hvorfor skulle dette stille seg annerledes for dørvaktene? spør Simmenes