Nyheter > Svar på spørsmål om ytringsfrihet og varsling
Engstelig på jobb 270Fafo skal gjennomføre en stor befolkningsundersøkelse om temaet. I tillegg vil et utvalg av medlemmer og tillitsvalgte i FLT få spørsmål. Vi oppfordrer alle som får henvendelsen til å svare, slik at kvaliteten på undersøkelsen blir best mulig. Sentrale spørsmål i undersøkelsen er:
  • Hvilken rolle har tillitsvalgte i varslersaker
  • Hvor mange varsler og hvorfor forholder noen seg tause om kritikkverdige forhold
  • Hvordan går det med dem som varsler og saken det varsles om
  • Hvordan håndterer lederne meldinger om kritikkverdige forhold
Om du vil lese mer om undersøkelsen har vi laget et blogg-innlegg om undersøkelsen. Den finner du her.