Nyheter > Statens vegvesen vil redusere antall ansatte
people selection concept on whiteboard perfect for unemployment issues
På Hovedavtalemøte i slutten av oktober vil bemanning bli satt opp som sak. – Vi fra FLT kommer til å følge opp med en diskusjon, drøfting og forhandling på hvilke områder det kan bli nedbemanning på og hvordan nedbemanning skal skje. Det er for så vidt ikke noe nytt at etaten skal redusere kostander, det er helt legitimt i alle etater og bedrifter, sier Masternes. I Statens vegvesen ble det etablert en effektiviseringsplan for noen år siden. Krav om effektivisering er også omtalt i dagens Nasjonal Transportplan. – Vi har oppfordret våre medlemmer, spesielt de som jobber der selvbetjeningsløsninger blir etablert, om å få i gang diskusjoner på seksjoner og avdelinger på hvilke muligheter det er for å endre kompetanse slik at medlemmer er i stand til å gjøre andre oppgaver. Vi har forsøkt å ha det som ett av flere tema på avdelingsårsmøter vi har deltatt på de senere årene. Vi har hatt konferanser og kurs der omstilling har vært tema. Vi har også omtalt dette i våre nyhetsbrev som sendes alle medlemmer i etaten, forteller Masternes. Utfordringen i en stor etat som Statens vegvesen er at det er store skott mellom avdelinger, mange «glavalag» fra vegdirektør til nærmeste leder. Dette er utfordrende når omstillinger skal gjennomføres. Det vi ofte får høre er at nærmeste leder/seksjonsleder/avdelingsleder i for liten grad har satt seg inn i, eller har omstillingskompetanse. Dette må bli bedre, slår Masternes fast. – Når Vegdirektøren er tydelig på å måtte redusere antall i etaten så er jeg trygg på at det vil være gode formelle prosesser. FLT i etaten vil være med i «førersetet» slik at vi får til best mulig prosess. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre at våre medlemmer først og fremst har rett kompetanse og er omstillingsvillige der det er saklige grunner for at oppgavene som medlemmet har hatt forsvinner, avslutter Masternes.