Nyheter > Spekter-oppgjøret 2017 er ferdig
LO Stat fikk gjennomslag for sitt krav om å øke medlemmenes kjøpekraft. Alle får 975 kroner i sentrale tillegg. Ansatte med lønn på 407.265 kroner eller mindre, får et lavtlønnstillegg på 2.925 kroner. Lønnstilleggene gis fra 1. april og oppgjøret er innenfor en ramme på 2,4 prosent. Nå starter forhandlinger ute på hver enkelt virksomhet, de såkalte B-delsforhandlingene.

– LO Stat forventer at lønnsveksten vi avtaler gjøres gjeldene både for andre grupper og ledere, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat, til lo.no.

Les mer om Spekter-oppgjøret på lo.no