Nyheter > Oppfordring til å gi støtte til Norsk Folkehjelp
Njang 3 Njamet Kon 32 ett barn Abiza 1024x683Største flyktningskrisen siden 2. verdenskrig Verden står overfor den største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Norsk Folkehjelp er til stede på flere områder. Vi deler ut nødhjelp inne i Syria og nærområdene. Vi rydder miner og gjør veien gjennom Europa tryggere. Vi tar imot asylsøkere her hjemme, driver asylmottak og jobber med å bygge inkluderende lokalsamfunn. Hungersnød i Sør-Sudan I Sør-Sudan er 2,3 millioner folk på flukt fra krig og de trues av sult. Denne hungersnøden vil dessverre bare forverre seg i 2016. Samtidig som vi leverer ut nødhjelp er det nødvendig å styrke opplæring og utvikling i verdens nyeste land. «Sterkere sammen» Vi har mange viktige oppgaver foran oss. Alt dette klarer vi ikke alene. Sammen kan vi bidra til et bedre liv for folk på flukt. Vårt internasjonale solidaritetsarbeid er i tråd med fagbevegelsens ideologi. «Sterkere sammen» er nøkkelen til både organisering og folkelig deltakelse i fredsprosesser. Folk forandrer verden! Start egen innsamling Bruk kontonummer 9001.08.76000 og merk innbetalingen med: Årsmøtebevilgning Start din egen innsamling – gjør det her: http://minaksjon.folkehjelp.no/ Norsk Folkehjelp ønsker å engasjere fagbevegelsen og kommer gjerne på avdelingene sin emøter for å presentere sitt arbeid. Ta kontakt med are.stranden@folkehjelp.no om du ønsker informasjon, foredrag eller om du har spørsmål. Årsmøtesøknad_2016