Nyheter > Ønsker Arbeidsminister Anniken Hauglie å legge ned Attføringsbransjen?
Jonny

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes er oppgitt over meldingen.

NAV-meldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» ble lagt ut her i dag. Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes er oppgitt over noen av konklusjonene i meldingen. – Noen forslag i meldingen er gode og riktige, men som helhet er meldingen ikke slik vi håpet. Generelt vil tiltakene bygge opp et større byråkrati i NAV, og fokuset på tilrettelegging for samhandling med tiltaksleverandørene er fraværende, uttaler Simmenes. Økt fleksibilitet og større valgfrihet for NAV-kontorene i tiltaksbruken med mer vekt på resultater enn på aktiviteter er gjennomgående i NAV-meldingen. – De negative konsekvensene av slike tiltak har vi påpekt i utallige tidligere høringer, blant annet overfor Brofoss-utvalget. Det er symptomatisk at regjeringen nekter å lytte til fornuftige innspill, avslutter Simmenes.