Nyheter > Nytt fra Forbundsstyret
Det blir ingen regulering av forbundskontingenten. Satsene for A, B og C-medlemmer forblir uendret. Det blir en regulering av forsikringspremien, den øker med to (2) kroner for de fleste. Bakgrunnen for ikke å øke kontingenten er den vanskelige økonomiske situasjonen, permitteringer og nedmanning i mange bedrifter. På en rekke bedrifter har det også vært et nulloppgjør. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt et brev om forbundskontingenten og forsikringspremien. Forbundsstyret diskuterte også «frilanstilværelsen – mer frihet og  fleksibilitet eller mer utrygghet og ustabilitet». Innleder var Kaia Storvik fra Tankesmien Agenda. Det ble vedtatt navneendring for avdeling 14 Bergen. Den heter nå avdeling 14 i Hordaland. Det ble gitt orienteringer om tariffrevisjonen 2016, det ble vedtatt møteplan for 2017, orientert om medlemsbevegelsen per 30. november, og arbeidet med en egen app for FLT. Det ble også gitt en orientering om arbeidet med en lønnskalkulator. Den vil være i drift i løpet av første kvartal 2017.