Nyheter > Nye veier AS bidrar til dyrere og dårligere veibygging
Alf Edvard april 2016

Alf Edvard Masternes mener «Nye veier AS» aldri burde ha blitt opprettet. Han påpeker at det blir dårligere og dyrere veibygging med denne dobbeltorganiseringen. Han viser også at det vil bli en kraftig økning i bompenger med «Nye veier AS». Foto: Tormund Hansen Skinnarmo.

Det eneste Nye Veier bidrar til, er dyrere og dårligere veier, konkluderer en fersk rapport fra De Facto. Selskapet må avvikles av Ap neste år, krever tre LO-forbund. Leder i FLT Statens vegvesen Alf Edvard Masternes påpeker at statsråden fra Fremskrittspartiet legger opp til en stor økning i bompengeinnkreving: – «Statsråden har gjort Nye Veier helt avhengig av bompenger. Faktisk skal 30 % av Nye Veier finansieres med bompenger. Helt utrolig, når vi ser at han ellers jubler når han klarer å avslutte en bompengestrekning». Til Dagsavisen sier Alf Edvard Masternes: – «Etter vårt syn, skulle aldri dette selskapet vært opprettet og vi mener det bør avvikles så fort som mulig. Det kan ikke gjøres med et pennestrøk, men vårt mål er at selskapet får minst mulig kontrakter fram til neste stortingsvalg, og at de partiene som var mot opprettelsen da stortingsmeldingen ble behandlet, følger opp.» Les hele artikkelen i Dagsavisen her. Roar Eilertsen i De Facto har utarbeidet rapporten, som bl.a. systematiserer og utdyper den omfattende faglige og politiske kritikken som har kommet mot opprettingen av selskapet. Det er åpenbart ingen grunn til å legge den politiske striden om Nye Veier AS død, skriver Eilertsen i sitt forord. Tvert imot. De tre LO forbundene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som organiserer i Statens vegvesen, ga sammen med For Velferdsstaten De Facto oppdraget med å utarbeide rapporten. Les rapporten fra De Facto her.