Nyheter > Lokale lønnsforhandlinger er viktig
  flt mellomoppgjor 2017 – FLT stiller seg bak retningen fra LOs representantskap. Årets mellomoppgjør er forventet å bli moderat, samtidig som kjøpekraften må opprettholdes. FLT er opptatt av likelønn og lavt lønnede. Imidlertid er det sentralt for FLT å sikre en god lønnsutvikling for alle grupper i arbeidslivet, herunder langtidsutdannede som vi finner blant våre medlemmer i ledende og tekniske stillinger, forteller Jonny Simmenes, forbundsleder i FLT. Han understreker viktigheten av reelle lokale lønnsforhandlinger for medlemmene.

Arbeid til alle og rettferdig fordeling

En hovedoppgave for LO er å bidra til langsiktig og holdbar jobbvekst. Arbeidstakerne må sikres en rimelig del av verdiskapingen og lønn og annen inntekt må fordeles rettferdig. LO har to hovedmål i tariffpolitikken – Arbeid til alle og rettferdig fordeling. I en krevende tid der svært mange arbeidstakere opplever usikkerhet og kjemper for sine arbeidsplasser, handler dette oppgjøret om å opptre ansvarlig og vise solidaritet. -Det viktig å huske på at det også skal holdes lokale lønnsforhandlinger. For mange av FLTs medlemmer skjer en stor del av lønnsutviklingen gjennom lokale forhandlinger. Derfor er vi opptatt av at det føres reelle lokale forhandlinger med utgangspunkt i gjeldende overenskomster og med bakgrunn i bedriftens situasjon, sier Simmenes. LO om mellomoppgjøret 2017 LOs tariffpolitiske uttalelse

Fakta om mellomoppgjør

Et mellomoppgjør er forhandlinger om lønnsreguleringer for annet avtaleår i en toårig tariffperiode. Disse lønnsreguleringene skjer i forhold til pris- og lønnsutviklingen det første avtaleåret og den økonomiske situasjonen og utsiktene for det andre avtaleåret. Det forhandles kun om lønnsregulering i mellomoppgjøret. *Forsidebildet i denne saken er hentet fra LOs nettside og viser Gerd Kristiansen på talerstolen under LOs representantskap.