Nyheter > Meklingsfrist er satt til 25. mai i staten
leder LO-stat 770x500

LO Stat sin leder Tone Rønoldtangen (til høyre) er kampklar til å kjempe for satsing på likelønn, løft for alle og at arbeidstakerorganisasjonene skal være med å forhandle rundt pensjon. Foto: Mathias Ytterdahl

Regjeringen vil ikke følge arbeidslivets spilleregler Årsaken til sammenbruddet var at statsråd Anniken Hauglie ikke ville forhandle på vanlig måte med arbeidstakerorganisasjonene om en endret tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Det betyr at arbeidstakerne ikke gis anledning til å ta stilling til en ny løsning for fremtidens pensjonsordning gjennom for eksempel en uravstemning. Arbeidstakerorganisasjonene beklager at statsråd Hauglie ikke har villet følge arbeidslivets ordinære spilleregler for hvordan ting avtales, nemlig gjennom tariffoppgjørene. Vi var langt på vei enige om behovet for å se nærmere på offentlig tjenestepensjon. Vi også langt på vei enige om viktige prinsipper for en ny ordning. Det man til slutt ikke greide å enes om var hvordan prosessen skulle avsluttes. Ønsker at en følger Stortingets pensjonsforlik av 2005 Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å la forhandlingene bryte sammen på dette grunnlaget. Det arbeidstakerne krever er nøyaktig samme prosess og prosedyre som det var enighet om i 2008/2009. Det er også helt i tråd med Stortingets pensjonsforlik av 2005 som sier at den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor, mener LO, Unio, YS og Akademikerne. Sammenbruddet innebærer at det ikke blir endringer av tjenestepensjonsordningen for ansatte i offentlig sektor denne tariffperioden. Ramme på 2.4 prosent – vil ha hoveddelen i sentrale tillegg Dette er en ramme LO Stat aksepterer, men mener det i større grad bør være sentrale tillegg enn mest lokale slik staten legger opp til. LO Stat mener at statens krav vil føre til en svært urettferdig fordeling der noen får stor uttelling, mens de fleste får mindre. Sentrale generelle tillegg og justering av skjevheter for enkeltgrupper har bidratt til en mer rettferdig og solidarisk lønnsutvikling for alle. Og ikke minst er vi blitt best i klassen på likelønn. Samtidig har LO Stat avsatt midler til lokale forhandlinger, fordi vi ser at det er nødvendig. Men aldri i et omfang som staten vil ha nå. – Brudd på Tjenestetvistloven Statens tilbud var så langt fra våre krav at det ikke var mulig å komme til enighet, sier leder av FLT Statens vegsesen Alf Edvard Masternes. Ett samlet forhandlingsutvalg i LO Stat var enig om å gå til brudd i forhandlingene. Tilbudet fra staten ville gitt veldig lite i generell tillegg til de lavest lønnede i staten men en stor pott til lokale forhandlinger der vi vet at de store gruppene i staten ikke får mye i forhandlinger. I tillegg mener jeg at det statens tilbud også er brudd på Tjenestetvistloven, som kjent er det denne loven som er grunnlaget for forhandlingssystemet i staten, forteller Masternes. FLT medlemmer kan bli tatt ut i streik FLT Statens vegvesen vil bli berørt ved en eventuell streik om det ikke blir enighet fra den 26. mai. LO Stat vil ta ut medlemmer i Vegdirektoratet med kontorsted Oslo og medlemmer i Svv i Mo i Rana i første fase. Nye steder vil eventuelt bli berørt i fase to. Hvilke funksjoner og medlemmer som blir tatt ut vil det informeres om senere. Les her mer fra LO Stat om streikevarsel.