Nyheter > LO-lederen mener regjeringen ikke gjør nok for å bekjempe arbeidsløsheten
GerdKristiansen 770 Foto: Trond Isaksen – Bruk pengene på å skape arbeidsplasser, ikke på skattelettelser Gerd Kristiansen slo fast at LO forventer langt sterkere satsing på arbeid og aktivitet enn det regjeringen hittil har levert. Hun tok opp at regjeringen har kuttet skatter og avgifter med 20 milliarder kroner, og om de var blitt brukt til å skape vekst ville det gitt tusenvis av arbeidsplasser. Gerd Kristiansen fortalte også at hun var lei hvordan Statsminister Erna Solberg snakket ned norsk olje- og gass, en bransje som finansierer velferden i Norge. Ansvarlig oppgjør LO-lederen fortalte at det ikke blir noen lønnsfest i år. LO skal gjennomføre et ansvarlig oppgjør. Og hun mente at frontfagsmodellen hvor industrien går først og setter rammene, vil sikre det. Hun la også til at det ikke er til hinder for å løfte grupper, særlig kvinner i andre sektorer. Styrker fagskolene LO-leder Gerd Kristiansen fortalte at det var nødvendig at fagskolene ble bygget ut og fikk en reel status som høy yrkesfaglig utdanning. Dette var signaler som forbundsleder i FLT Jonny Simmenes var godt fornøyd med. – Vi i FLT er en sterk forsvarer av de tekniske fagskolene. Dette er et utdanningsløp med sterk faglig kvalitet på to år, og det burde absolutt gis studiepoeng, sier Simmenes. Brede kollektive pensjonsordninger Det ble vedtatt med 61 mot 52 stemmer å endre den tariffpolitiske uttalelsen for få til et system for bedre samling av opptjente rettigheter og pensjonskapital «gjennom brede kollektive ordninger», etter forslag fra Handel og Kontor. Respekter avtaleområdene til forbundene – Vi forutsetter at Fellesforbundet fokuserer på de viktige og riktige sakene, og ikke misbruker tilliten de har fått ved å fremme krav om å endre eller utvide sine avtalers omfangsbestemmelser slik som de signaliserte tidligere i år. FLT har for øvrig tillit til at LO som part i alle forbunds tariffavtaler er medvirkende til å sikre at de enkelte forbunds avtale- og organisasjonsområde respekteres, uttaler Simmenes. FLT stiller med tre delegater i representantskapsmøte i LO Foruten FLTs forbundsleder Jonny Simmenes har forbundet tre delegater på LOs representantskapsmøter. Disse er 1. nestleder Ulf Madsen, leder av FLT Statens vegvesen Alf Edvard Masternes og nestleder i avdeling 4 Oslo/Akershus Odd Rune Simonsen. Les den tariffpolitiske uttalelsen i sin helhet her.