Nyheter > Fornyet avtale med Antirasistisk Senter
Artikkel

Forbundsleder Jonny Simmenes og rådgiver med fokus på ekstremisme Shoaib Sultan signerte ny fireårsavtale. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

FLT signerte i 2011 en avtale over fire år med antirasistisk senter. FLT gikk da inn i et samarbeid med senteret sammen med flere andre LO-forbund. Hensikten med avtalen var å styrke arbeidet mot høyreekstremisme. Samarbeidet gjorde det mulig å ansette en person på heltid som kunne arbeide med dette temaet. Siden dette arbeidet startet har senteret blant annet utarbeidet rapporter rundt temaet og stilt opp som foredragsholdere for fagbevegelsen. Forbundsstyret i FLT har vedtatt å videreføre samarbeidet, og har økt den årlige støtten til Antirasistisk Senter med 10%, til 22.000 kroner for de neste fire årene. Rådgiver med fokus på ekstremisme Shoaib Sultan og FLTs forbundsleder Jonny Simmenes møttes denne uken for en prat og for å signere den nye avtalen. Sultan kunne vise til inngående kunnskaper om ulike grupperinger og startet med å fortelle om den nye gruppen Soldiers of Odin. De består av en broket gruppe med innslag av personer fra blant annet Norwegian Defence League og Pegida. Enkelte av medlemmene er dømt for straffbare handlinger. Sultan trakk frem viktigheten av å holde oppsyn med alle ekstreme grupperinger, ikke bare på høyresiden. Erfaringer viser at dersom én av disse øker i antall, øker også de andre. Felles for gruppene er at de viser menneskeforakt og står for et dehumaniserende syn. -Jeg reagerte sterkt på det Sultan hadde å fortelle. Det verserer skremmende holdninger blant disse gruppene. I kommentarfelt og på Facebook får vi ofte lese uttalelser som jeg vil karakterisere som forkastelige. Jeg støtter helhjertet opp om Antirasistisk Senters kamp mot denne form for verdensbilde, uttaler Simmenes. Ønsker du å støtte arbeidet til Antirasistisk Senter eller å følge med på arbeidet deres? Gå inn på nettsidene deres