Nyheter > Forbundsstyret informerer
Forbundsstyret 2014 008 770 Tariffrevisjonen og fullmakt I 2016 skal partene i arbeidslivet gjennomføre et hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om både økonomi og innhold i forbundets overenskomster. 1. nestleder Ulf Madsen redegjorde for forslag til tariffrevisjon. Forhandlingsutvalget får som vanlig fullmakt til å utarbeide de konkrete krav som skal fremmes ovenfor arbeidsgiverparten innenfor vedtaket i LOs Representantskap og i forbundsstyret. Forhandlingsutvalget for Tekniske Funksjonærer med NHO Jonny Simmenes, forbundsstyret, forhandlingsleder Ulf Madsen, forbundsstyret Arnstein Aasestrand, forbundsstyret Trond Rødsjø, forbundsstyret Anna Renee Skjønsberg, avd. 004 Oslo & Akerhus, TF m/bilag Kjetil Bakkan, avd. 108 Verdal Helga Skjeie, avd. 022 i Rogaland. Forhandlingsutvalg overenskomst for ASVL. Jonny Simmenes, forbundsstyret, forhandlingsleder Ulf Madsen, forbundsstyret Mona Hommeland Monsen, avd. 022 i Rogaland Per Arne Monsen, avd. 009 Arendal Ole Petter Sæbø, avd. 014 Bergen. Administrasjonen har fått fullmakt til å revidere følgende øvrige overenskomster;
  1. Overenskomst for arbeidsledere byggfag med NHO.
  2. Overenskomst for tekniske funksjonærer med Samfo.
  3. Overenskomst for tekniske funksjonærer med Glass og fasade.
  4. Overenskomst for OBOS.
  5. Overenskomst for Hotell og Restaurant med NHO Reiseliv.
Tariffrevisjonen i Staten FLT er opptatt av å sikre våre medlemmers kjøpekraft i tråd med LOs representantskaps hovedlinjer for 2016. Det er viktig å sikre hovedinnholdet i nåværende hovedavtale. En viktig sak er å ta opp det forbundet mener er en omgåelse av definisjonen arbeidstid ved bruk av reisetid. Det anbefales at LO Stat fortsatt søker samarbeid med Unio og YS-Stat under årets oppgjør. Søknad om økonomisk støtte til rekruttering avdeling 014 Bergen Avdelingen 014 Bergen har som mål å verve nye medlemmer i 2016 og fikk godkjent mer enn kr 200.000,- til verveprosjektet. Nedleggelse av avdeling 142 Skjervøy Avdeling 142 Skjervøy legges ned fra 1.mai 2016. Medlemmer og aktiva overføres til avdeling 058 Tromsø fra samme dato. Medlemstall Forbundet har per 1. mars 21.092 medlemmer. Av dette er 14.684 yrkesaktive, 6033 pensjonistmedlemmer og 375 studentmedlemmer. Til tross for et urolig arbeidsmarked der mange er permittert og arbeidsledig så er FLTs medlemstall svært stabilt. – Det er mange grunner til å fortsatt være organisert i FLT selv om man ikke er i fast arbeid, sier forbundsleder Jonny Simmenes.