Nyheter > FLTs ledelse besøkte nylig en yrkesfaglig handelsskole i Sarajevo
sarajevo 2016 050 FLT hadde bevilget til nytt multimediarom Det var stor glede blant ledelse, lærere og elever når vi møttes på skolen sist fredag. Nyheten om at FLT hadde bevilget økonomisk støtte til nytt mulitimediarom var alt kjent og elevene hadde forberedt en kreativ presentasjon av skolen og utdanningen. Da vi besøkte skolen i mai så møtte vi en skole med ansatte, lærere og elever som arbeider hardt for å nå sine mål, men vi møtte dessverre også en skole med akutt behov for ressurser og utstyr, sier forbundsleder Jonny Simmenes. Utdanning av unge jenter og gutter et viktig bidrag til fred, toleranse, samhold og utvikling i et land som ellers er preget av motsetninger og har en konfliktfylt historie. – Jeg er stolt og glad for å være medlem og leder av et forbund som forstår og ser nytten av solidaritet og internasjonalt samarbeid, sier Simmenes. Les her artikkelen fra 23. juni. High Commercial Business and Trade School har 300 elever «High Commercial Business and Trade School» i Sarajevo har cirka 300 elever. Den ble stiftet i 1953 og er en liten skole etter Bosnisk standard. Skolen blir dessverre ofte «glemt» i konkurranse med de større skolene. Den har linjer innen økonomi, juss, administrasjon, entreprenørskap, ledelse, kunst og håndverk, markedsføring samt at de kjører prosjekter med elevbedrifter. Handel og Kontor og deres Bosniske søsterforbund Sindikat radnika BIH har innledet et samarbeid med Den Yrkesfaglige Handelsskolen i Sarajevo. Gjennom dette samarbeidet har skolen søkt om økonomisk støtte til å fornye ett av sine to eksisterende klasserom med ny maskinpark, multimedieutstyr og inventar. Skolen får ingen offentlig støtte. IMG_5298