Nyheter > FLTs forbundsstyre ønsket Johan Martin Leikvoll velkommen
Jonny og Leikvoll 770x514

FLTs nye politiske rådgiver Johan Martin Leikvoll og FLTs forbundsleder Jonny Simmenes i samtale under forbundsstyremøte på Valberg Gård, Frosta. Foto: Kjetil Landrog

Leikvoll har nå få dager igjen som NHO direktør i Arbeid & Inkludering og han fortalte at etter 17 år gleder han seg til å ta fatt på noe nytt. Leikvoll var stolt over arbeidet som han hadde gjennomført i NHO og understreket viktigheten av at arbeidslivet på begge sider er godt organisert. Utfordringen nå blir å gi råd og ikke mene, sa Leikvoll, som i sin tid som NHO-direktør har blitt en markant og viktig stemme i det offentlige ordskiftet. Han fortalte at Arbeid & Inkludering i NHO hadde bedrifter som var annerledes resten av næringslivet, da utbytte ikke var deres formål. – Utfordringen fremover er å gjøre mer for å løfte de 700.000 som står utenfor arbeidslivet, sa Leikvoll. Han fortalte også at FLT var høyt respektert i NHO og ble sett på som en partner en kunne ha tillit til. Leikvoll gikk også gjennom trender i folket som viste at færre nå enn før mente at det offentlige tok for stor plass i samfunnet samt at færre enn før mente det viktigste var å redusere det samlede skatte og avgiftsnivået. Les tidligere artikkel om at Leikvoll begynner i FLT her.