Nyheter > FLT-tillitsvalgte sentrale i å arrangere LO ingeniør-frokost
Kongsberg 2016 Roar Flåthen

Roar Flåthen jobbet ved Kongsberg Våpenfabrikk da krisen var et faktum på 80-tallet. Seinere har han vært hovedkasserer i Fellesforbundet, nestleder i LO og LO-leder fra 2007-2013. Foto: Bente Kongsgård

FLT er ett av fem forbund som deltar i samarbeidet. I år har man lagt opp til at det lokalt skal arrangeres frokoster med faglig politisk innhold. Kongsberg var først ut. Dagens tema var velegnet for oppgaven: om opp- og nedturer i industrien og veien videre. Kongsberg var ingen tilfeldig valgt lokalitet. Problemstillingen er brennaktuell her, med verdensledende leverandørindustri som i en tid nå har merket nedgangen i oljesektoren blant annet gjennom mange oppsigelser. Lederen av FLT avdeling 29 Kongsberg, Lars Christian Nilsen, adresserte nettopp de mange tunge ringvirkningene for enkeltmennesket i sin åpningstale av arrangementet. Gode og faglig sterke innledere fikk deretter slippe til i tur og orden. Både tidligere LO- leder Roar Flåten, og nåværende konserndirektør for samfunnskontakt i Kongsberg- gruppen, Even Aas, viste med stor iver til at selve grunnmuren for industriutvikling alltid har vært basert på kunnskap foran noe annet, og at dette utgjør det fremste premisset for at ny sysselsetting også vil komme til fremover. Samarbeidskulturen – Norges største konkurransefordel «Når noe går dårlig går noe annet bra – og dere; Det er mer enn olje og gass i havet», så Flåten og viste til hvordan dagens spesialkompetanse knyttet til havet har mange anvendelsesområder på flere felt. Aas var innpå det samme med perspektivet om at det er selve måten å jobbe sammen på som er Norges største konkurransefordel. Det finnes ikke noe land i verden der strukturen er flatere, kompetansen høyere og der kulturen i tillegg tillater å lære gjennom prøving og feiling samtidig. Derfor må vi sette alt innpå å bevare den norske samarbeidsmodellen på virksomhetsnivå og forstå verdien av høy oppslutning om organisering og partssamarbeid var hans klokkeklare beskjed til forsamlingen. Klarer vi det, kan vi til og med hanke inn alle jobbene vi nå har vært ivrige med å outsource til Asia de siste 30 år. Et «toppindustri- senter» for industriutvikling og sysselsetting Arbeiderpartipolitikeren Lise Wiik, med fortid som ordfører på Notodden, støttet helhjertet opp om perspektivene, og lovte å bidra med politisk drahjelp for etablering av et norsk topp- industrisenter for industri- og næringsutvikling i Norge. Initiativet som blant annet kommer fra Kongsberg- gruppen, vil fokusere spesielt på å dele kunnskap og kompetanse på tvers av små- og mellomstore miljøer. Slik kan nye initiativer og innovasjoner hjelpes frem til å resultere i ny sysselsetting. «Dette er et initiativ vi bejubler», sa Wiik. Man mister ikke noe ved å dele – man vinner noe… Hele seansen på en og en halv time ble loset sikkert i havn av LO- lederens egen kommunikasjonsrådgiver, Wegard Harsvik. Arrangementet ble streamet og kan ses om igjen ved å trykke denne lenken: https://www.youtube.com/watch?v=KKpmZO_bI2c Inspirerte lokalt Etter vellykket gjennomføring var det tid for å spørre om et slikt arrangement oppleves å ha noen lokal nytteverdi for profilering av FLT lokalt. Bente Kongsgård, Kongsberg- avdelingens hardtarbeidende sekretær, har sammen med andre lokalt lagt ned betydelig arbeid og innsats i å stable arrangementet på bena. Hennes reaksjon var at dette hadde fungert som kilde til inspirasjon for hva som er mulig å få til, og slik sett av stor verdi, men at de antakelig hadde kunnet få dette til i fortsettelsen også uten bistand fra samarbeidet LO- ingeniør. «Har vi bidratt til lokal inspirasjon og vilje til egne initiativer skal vi være godt fornøyd. Det betyr mission accomplished». sa Monica Nymoen fra LOs organisasjonsavdeling sentralt. Hun er, sammen med representanter fra LO- forbundene FLT, IE, NTL, Fagforbundet og El&IT- forbundet med på å drifte samarbeide prosjektet LO ingeniør.
Kongsberg 2016 Even Aas

Even Aas er konserndirektør i Kongsberg Gruppen. Har tidligere jobbet i LO og vært politisk rådgiver og statssekretær for handel og skipsfart i Utenriksdepartementet. Foto: Bente Kongsgård