Nyheter > «FLT studenter» hedret
I sin tale til studentene pekte forbundsleder Jonny Simmenes på den samfunnsnytte som utdanningen har; – Uansett er slik utdanning lurt for dere selv, bra for arbeidsgiveren og lønnsomt for samfunnet. Simmenes pekte på det unike ved forbundets etter- og videreutdanning, og hvor stolt forbundet er av medlemmene som kombinerer arbeid og fritid med utdanning, og avsluttet med; – «Ansvaret for egen læring» er blitt et sentralt begrep på alle plan innenfor utdanningssystemene både i Norge og resten av verden. Det handler ikke lenger om en foreleser som skal putte inn kunnskap hos studentene. Det handler rett og slett om at studenter griper mulighetene og setter seg selv i førersetet for egen læring. Forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor takket også for samarbeidet mellom FLT og HK, og at også deres medlemmer har mulighet til etter- og videreutdanning gjennom Addisco. Både studenter som startet utdanning eller er i gang med utdanning, og avgangsstudenter deltok i markeringen. I tillegg deltok FLTs forbundsstyre og representanter fra Høyskolen på Vestlandet. Studentene som lørdag mottok diplom for vel utført arbeid kommer fra store deler av landet;
Lars Petter Grini Avdeling 19 i Telemark
Jan-Ove Hurlen Avdeling 44 Ålesund
Annemarie I.d.v. Horst Avdeling 29 Kongsberg
Bjørn Arne Bakken Avdeling 109 Haram
Gjøran Kvarsvik Avdeling 136 Frøya
Tim Nøttveit Avdeling 22 i Rogaland
Johnny Larsen Avdeling 17 Trondheim
Annick Langbråten Avdeling 36 Halden
Ragnhild Gjøse Avdeling 22 i Rogaland
Anita Sneltvedt Avdeling 37 Kristiansand
Håkon Naper Avdeling 4 Oslo
Nina Faye Haraldstad Avdeling 92 Sarpsborg
Sukhdev Singh Avdeling 4 Oslo
Rune Ellefsen Avdeling 29 Kongsberg
Perny Emdal Avdeling 17 Trondheim
Geir Ingvald Kristiansen Avdeling 4 Oslo
Gunn Pia Mundal Avdeling 40 Kristiansund
Ronald Walsøe Avdeling 59 Harstad
Heidi Anita Kvivesen Avdeling 22 i Rogaland
Henning Arnesen Avdeling 29 Kongsberg
Jan-Egil Olsen Avdeling 4 Oslo
Karl Thomas Høegh Avdeling 43 Sandefjord
Kristin Hausken Avdeling 22 i Rogaland
Trond Tveit Avdeling 14 Bergen
Jette Jørgensen Avdeling 45 Årdal
Birthe Vågen Avdeling 14 Bergen
Anette Traa Avdeling 119 Leirvik
Kjell Haugeland Avdeling 28 Raufoss
Jørn Juvik Avdeling 29 Kongsberg
Jørn Krosvik Avdeling 36 Halden
I tillegg var det fire medlemmer av Handel og Kontor Norge som mottok diplom, samt at 2. nestleder i FLT, Arnstein Aasestrand fikk sitt diplom for fullført utdanning i 2009.