Nyheter > FLT startet tirsdag meklingen for sine medlemmer på AIM
aim 2016 Forhandlingsutvalget møttes tirsdag og ser frem til konstruktive dager i Grensen 3. Les mer om meklingen på LO-Stats hjemmesider: Lenke