Nyheter > FLT på Arendalsuka 2016
Politisk ledelse ved 2. nestleder Arnstein Aasestrand, 1. nestleder Ulf Madsen og forbundsleder Jonny Simmenes var til stede under Arendalsuka

Politisk ledelse ved 2. nestleder Arnstein Aasestrand, 1. nestleder Ulf Madsen og forbundsleder Jonny Simmenes var til stede under Arendalsuka

– FLT har ingen arrangementer på årets arrangement, men besøk på ulike seminarer og samtaler med andre gjester gir oss inspirasjon og nyttig kunnskap  om mye av det som skjer blant annet i industrien og på arbeidsmarkedet, sier forbundsleder Jonny Simmenes. FLTs forbundsleder var invitert til å delta i paneldebatt på Ledernes seminar med tema «Trenger vi medbestemmelse i arbeidslivet?». FLT samarbeider blant annet med  Lederne, Safe, Politiforbundet, Legeforeningen og Forskerforbundet om en undersøkelse som skal vurdere hvordan medinnflytelse og medvirkning fungerer i arbeidslivet. Med bakgrunn i «Den norske modell» samt lov- og avtaleverk så har Norge gjennom snart 50 år hevdet seg i internasjonal konkurranse. Alle politiske partier – de fleste bedriftsledere – er enig i at samarbeid er viktig og at dette gir gode resultater for samfunn og virksomhetene. Til tross for de gode resultatene – og til tross for de gode intensjonene er det forbundsleders mening at «Den norske modellen» er truet. – Vi ser det tydelig når regjeringen nedsetter såkalte «ekspertutvalg» for å utrede spørsmål som har direkte konsekvens for arbeidslivet – uten at partene i arbeidslivet er representert. Vi ser det tydelig når regjeringen svekker AML – «arbeidslivets grunnlov» og kaller det «modernisering og forenkling». Et godt organisert arbeidsliv, god økonomisk styring som fremmer økt deltakelse i arbeidslivet er blant de ingrediensene som er nødvendig for å styrke Den norske modellen, fortalte forbundsleder Jonny Simmenes til de rundt 70 deltakerne som var gjester på seminaret. FLTs medlemmer i Kristiansand og Arendal deltok på LO sin stand i Arendal. – Neste år bør avdelingene i regionen stille med egen stand, sier tidligere forbundsstyrerepresentant Erik Larsson.