Nyheter > FLT ønsker mer kunnskap om etter- og videreutdanning og varsling
Smilefjes undersøkelse 1024x683«Effekter av FLTs Støtteordning for etter- og videreutdanning» En av undersøkelsene skal utføres i samarbeid med utdanningsselskapet Addisco og skal gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Undersøkelsen skal måle effektene av FLTs støtteordning for stter- og videreutdanning. FLT fikk tariffestet støtteordning til etter- og videreutdanning i 1992. I 1999 opprettet FLT utdanningsselskapet Addisco for å utvikle og tilby utdanning for å møte medlemmenes behov. Selskapet er i dag tilbyder av og tilrettelegger for kompetansegivende utdanning. Forbundets støtteordning er altså mer enn 20 år gammel, men det har ikke blitt gjennomført en grundig undersøkelse av hvilke effekter ordningen har. Det har heller ikke blitt gjennomført en direkte undersøkelse av hvordan utdanningsselskapet Addisco blir oppfattet av FLTs medlemmer som har tatt kurs gjennom Addisco. Prosjekt med tre hovedformål: For det første vil prosjektet vurdere hvordan FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning (EVU) og utdanningsselskapet Addisco har virket for forbundets medlemmer. For det andre skal prosjektet vurdere effekten for bedriftene som har ansatte som har vært omfattet av ordningen. For det tredje skal prosjektet vurdere de utdanningspolitiske og innovasjonspolitiske implikasjonene av ordningen, noe som ikke bare er av betydning for FLT, men også for norsk fagbevegelse og samfunn i alminnelighet. «Ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet» Varsler betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert. Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om «Ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet» på vegne av FLT og flere andre fagforbund og organisasjoner. Det har nå gått fem år siden den forrige store undersøkelsen ble gjennomført. Spørsmålet er om klimaet for varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassene har endret seg. En undersøkelse fra 2014 (status for ytringsfriheten i Norge) tyder på det. Her vurderer offentlig ansatte sin ytringsfrihet som dårligere enn hva privat ansatte gjør. Men vi mangler gode forklaringer på hvorfor. I undersøkelsen fra 2010 fant Fafo at varslerbestemmelsene var ganske dårlig kjent – spesielt i privat sektor. Har dette bildet endret seg? Hvordan står det egentlig til som helhet i norsk arbeidsliv? En ny undersøkelse vil gi kunnskap om hvordan varsling som fenomen utvikler seg i arbeidslivet over tid, samt ulikheter mellom bransjer og sektorer. Varsling har fått stor oppmerksomhet i media de siste årene både nasjonalt og internasjonalt. Dette har ført til flere kjente skandaler i offentlig forvaltning og næringslivet som f.eks «Monica saken og Robin Schaefer» i Bergen – «Yara saken og bestikkelse ifm ny gjødselfabrikk i Libya» – «Siemens saken og overfakturering til forsvaret» – «Ammerudlunden sykehjem og uverdige boforhold» osv. FLT organiserer nøkkelpersonell og ledere på ulike nivå. Varsling er derfor interessant tema både fordi våre medlemmer ofte sitter mellom «barken og veden» i slike saker – både som varsler, måtte håndtere varslere eller blir varslet på.