Nyheter > Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og NHO
Solidarisk oppgjør Forhandlingsresultatet innebærer et generelt tillegg på kr 1000 i året til alle. Alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn får et lavlønnstillegg på 2900 kroner, totalt 3900 kroner i året (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 452 517 i året. 90 prosent er kr 407 265). Totalt vil rundt 20 prosent av alle arbeidstakere som omfattes av mellomoppgjøret LO-NHO få lavlønnstillegg. Lavlønnstillegget vil særlig komme kvinnene til gode. Over halvparten av alle som får lavlønnstillegg er kvinner, mens kvinneandelen av alle som omfattes av oppgjøret er om lag 24 prosent. Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget. Los representantskap skal ta stilling til forhandlingsresultatet 18. april 2017. Lokale forhandlinger

FLTs 1. nestleder Ulf Madsen

– Det er viktig å gjøre oppmerksom på punkt fire i protokollen, der det står at det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Disse skal være reelle og tillegg skal gis på grunnlag den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Rammen for oppgjøret er på 2,4 prosent, uttaler 1. nestleder i FLT Ulf Madsen. – I dette oppgjøret viser vi ansvarlighet og måtehold i en vanskelig økonomisk situasjon med høy arbeidsledighet, jeg forventer at også toppledere og eiere viser samme ansvarlighet, avslutter Madsen. Her kan du laste ned protokollen fra mellomoppgjøret LO-NHO 2017 Les mer om mellomoppgjøret 2017