Nyheter > Hedret jubilanter
Kåre Wickholm og Jonny Simmenes. – Dette er stor stas! Jeg har vært med lenge og kjenner mange, sa Kåre Wickholm etter markeringen. I slutten av mars 2017 blir han pensjonist.

Markering av jubilanter

Forbundsleder Jonny Simmenes og leder i avdeling 4 Aud Marit Sollid sto for markeringen av jubilantene. -Jubilantene har stått last og brast med en idé om fellesskap, rettferdighet og engasjement. Det er takket være dere som gjennom et mangeårig medlemskap har vært med på å legge grunnlaget for det fellesskapet som FLT er i dag, sa Simmenes i sin tale. Jubilantene med Jonny Simmenes og Aud Marit Sollid. 25 år: Hallvard Heggland, Vidar Johansen, Tore Stangeland, Anita Frøland Stølan og Joralf Valø. 40 år: Arve Axelsson. 50 år: Per Bjaberg, Leif Schjetne, Torfinn Solhaug og Kåre Wickholm.

Valg og engasjement

I talen til jubilantene understreket Simmenes viktigheten av sterke fagforeninger i et krevende arbeidsmarked, og oppfordret til engasjement frem mot landsmøtet og valget 2017: -Sterke og ansvarlige fagforeninger er viktig for hele samfunnet. Det er derfor vi i Norge har klart oss bedre enn i mange andre land. FLT er ikke blant de største forbund, men vi skal gjøre vår stemme gjeldende enten det nå gjelder politikk eller LOs organisasjon og virke. På årsmøtet i avdeling 4. ble det valgt følgende avdelingsledelse: Aud Marit Sollid, leder Marit Ullereng, styremedlem Anna Renée Horgen Skjønsberg, styremedlem Wenche Brunæs, styremedlem Knut Trondsen, styremedlem Lars Karlsen, vararepresentant Heidi Lyngra Faanes, vararepresentant Ole Magnus Røsholm, vararepresentant