Nyheter > Medarbeiderdrevet innovasjon
Mia3 770

2. nestleder i FLT Arnstein Aasestrand holdt innledning. Foto: Baard Fiksdal (NHO Service)

På Leangkollen i Asker stilte 40 nøkkelpersoner fra ti attføringsbedrifter. Hvordan kan fagforeninger og bedriftsledere samarbeide om å utvikle virksomheten? Dette er et samarbeid mellom LO og NHO og finansieres av Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF). Prosjektet skal gjennomføres gjennom Lean-verktøy og metoder og skape en god og varig endringskultur. I forbindelse med prosjektet vil det gjennomføres medarbeiderundersøkelser i hver bedrift. Les mer om saken på NHO Service Bedriftene forventninger til nytte av satsingen: ♦ Bedret evne til å skape bred medvirkning ♦ Økt evne til å skape nye og innovative tjenester og produkter ♦ Bedre omstillingsevne til nye rammebetingelser fra det offentlige – som nye tiltak eller mer på anbud ♦  Bedre samarbeidsklima i bedriften ♦ Større evne til å beholde og tiltrekke seg ansatte med høy kompetanse ♦ Større evne til å skape legitimitet og tillit til endringsprosesser ♦ Bli bedre på å produsere produkter og tjenester etter faktisk behov og etterspørsel ♦ Få mindre venting på arbeidsprosesser som er avhengige av hverandre