Nyheter > Nye næringer og viktige problemstillinger

Fra venstre i bildet: Frank Hauge, Alf Johan Antonsen og Sigbjørn Holm

Forbundsledelsen har denne uken vært i Ålesund og Ulsteinvik. Der møtte de både ny industri og tillitsvalgte og ledelse i eksisterende virksomhet. Turen gikk først til Norwegian Hydrogen, som satser på grønt hydrogen. De var opptatt av at det ikke bare er blått hydrogen som er fremtiden, men også grønt. Altså hydrogen som blir produsert via elektrolyse ved bruk av kraft fra fornybare energikilder. Som for eksempel fra havvindparker eller solkraftanlegg. I motsetning til blått hydrogen som er hydrogen som blir produsert ved bruk av gass og raffinert brenngass, der CO2 som slippes ut under produksjonen blir fanget og lagret. Jens Berge fra Norwegian Hydrogen viste eksempler på hvordan grønt hydrogen kan brukes for eksempel på jernbanen eller i forbindelse med fiskeoppdrett. Deretter reiste forbundsleder Ulf Madsen til Green Yard Kleven som er opptatt av rammebetingelser for resirkulering av skip og bygging av standardiserte skip for forsvaret i Norge. De nevnte også utfordringen med at norsk industri skal få støtte, men så forsvinner kontraktene ut av landet, og var opptatt av hva en kan gjøre med det. Noe av svaret er panteordninger og kloke offentlige innkjøp. Aud Marit Sollid og Arnstein Aasestrand møtte ansatte på Brisk. Brisk er en arbeids- og inkluderingsbedrift som har eksistert i sin nåværende form siden 2003. Hovedfokuset er tilbakeføring av mennesker til arbeidslivet. Her ble blant annet tanken om en tillitsreform for arbeid og inkluderingssektoren drøftet. Ledelsen tar med seg innspillene fra medlemmene i det videre arbeidet.