Nyheter > Ny tariffavtale for funksjonærer i Virke

FORNØYDE: Virke og FLT’s forhandlingsdelegasjoner var fornøyde med den nye avtalen.

Historisk avtale

– Dette er historisk for oss. Vi har jobbet lenge med å få i stand en egen FLT-avtale for våre funksjonærer innenfor Virkes område, sier forbundsleder Ulf Madsen. Overenskomsten kom på plass tirsdag 13. oktober etter forhandlinger i Hovedorganisasjonen Virkes lokaler på Solli plass i Oslo. Forbundslederen var tilfreds med å kunne signere en avtale som er like god som den FLT’s Tekniske fuksjonærer innen NHO’s område har.

Etter- og videreutdanning er inkludert

– Etter- og videreutdanning er en del av forbundets sjel. Vi spesielt fornøyd med at denne støtteordningen er med også i denne overenskomsten, legger Madsen til. Avtalen bygger hovedsakelig på overenskomst for Tekniske funksjonærer med NHO, men med noen tilpasninger. Både Virke og FLT har vært opptatt av de varige endringene i arbeidslivet som kan komme grunnet koronapandemien. Partene er enige om å følge samt drøfte denne situasjonen før neste tariffrevisjon (hovedoppgjør) i 2022.

Tillegg på kr 0,50 + lokale forhandlinger

Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 per time gjeldende med virkning fra 1. mai 2020 til medlemmer underlagt overenskomsten. Forbundsleder Madsen understreker at det i tillegg skal gjennomføres lokale forhandlinger. For FLT møtte også første nestleder Aud Marit Sollid, avdelingsleder Irene Frenger og regionrådgiver Ståle Johannesen under forhandlingene. Resultatet av forhandlingene skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Vi kommer tilbake med mer informasjon.