Nyheter > Ny tariffavtale for arbeidsledere med Virke

FORHANDLINGER PÅ NETT: FLT og Virkes forhandslingdelegasjoner møttes på nett for å bli enige om en ny tariffavtale for arbeidsledere. Foto: Aud Marit Sollid

Strategisk viktig

For første gang har FLT og Virke fremforhandlet en egen avtale for arbeidsledere. Tidligere i år ble de samme partene også enige om en egen avtale for tekniske funksjonærer. — Vi er svært fornøyd med å ha blitt enige om nok en overenskomst med Virke. For forbundet er det strategisk viktig å ivareta alle medlemmenes interesser og vilkår med egne tariffavtaler, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Ferdig med hengeavtale

Tidligere (og gjeldende frem til uravstemning) har FLT hatt det som kalles en hengeavtale med Virke. Den nye avtalen er basert på tilsvarende avtale for arbeidsledere med NHO. Avtalen tar derfor med seg reviderte punkter fra forhandlingene som ble gjennomført med NHO på denne arbeidslederoverenskomsten tidligere under Hovedoppgjøret i 2020. Forslaget til avtale går nå ut til uravstemning blant relevante medlemmer i FLT.