Nyheter > NorthConnect kan fortsatt bygges

Energiloven foreslås endret

Energiloven er foreslått endret i en høring fra Olje- og energidepartementet. Fagbevegelsen har fått gjennomslag for at bare Statnett kan eie og drifte utenlandskabler til og fra Norge. – Dette er en seier for FLT, sier forbundsleder Ulf Madsen. – Nasjonalt eierskap til naturresursene har vært mye av basisen for den nordiske modellen og velferdssamfunnet og det er helt avgjørende for norsk industri at eierskapet er organisert slik. Det handler om vannkraften skal brukes til å skape arbeidsplasser og verdier i Norge, påpeker Madsen.

Ikke hva fagbevegelsen krevde

Men seieren kommer med en alvorlig bismak. Den omstridte NorthConnect-kabelen skal behandles i samsvar med energiloven slik den gjelder i dag. Det betyr at Svenske Vattenfall, Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO kan få konsesjon for å bygge utenlandskabelen NorthConnect. – Dette er ikke det fagbevegelsen ønsket og krevde, sier Madsen. Energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet har uttalt at lovutkastet ikke nødvendigvis vil si at NorthConnect vil få konsesjon på grunn av kriteriene for nye utenlandskabler. FLT mener at utenlandsk eierskap til NorthConnect vil svekke den nasjonale kontrollen over energiressursene, og mener eierskapet bør utøves av Statnett som er eid av den norske staten. – Det er fint at det er mulig at det ikke blir gitt konsesjon til dette prosjektet, sier Madsen og håper alt som kan gjøres, er gjort i denne saken. – Uansett er det positivt at vi har fått så mye gjennomslag for endring for fremtiden som vi har fått, sier Madsen, og sikter til at det i fremtiden er sikret at bare Statnett kan eie og drifte utenlandskabler til og fra Norge. FLT sine tidligere høringer i saken finner du her. Fakta om NorthConnect: Tilkobling i Simadalen i Eidfjord kommune 665 kilometer kabel Kutter 2 millioner tonn CO2 i året Kapasitet 1400 MW Investering på om lag 1,7 milliarder euro Planlagt idriftsettelse i 2024 Eiere er de kommunale kraftselskapene Agder Energi, Hafslund E-CO, Lyse og Vattenfall som er eid av den svenske stat Anslått samfunnsøkonomisk nytte på om lag ti milliarder kroner Kilde: northconnect.no