Nyheter > Noen fagskoler er likere enn andre

Gratulerer til Fagskolen i Viken. De dropper nå alt av egenbetaling for studentene. Slik blir også HYU i området gratis for studentene. All heder til dem som har fått det til, og begrunnelsen fra rektor om at gratisprinsippet også bør gjelde for den yrkesfaglige varianten av høyere utdanning, og ikke bare den akademiske.

Studerer du ved høyskole eller universitet betaler du ingen form for skolepenger. Sånn er det ikke om du dybdespesialiserer deg, og bygger på et fagbrev for å bli fagskoleingeniør eller leder. Da må du betale deler av utdanningen din som egenbetaling.

Hvorfor? Fordi finansieringssystemet for HYU er annerledes. Og grovt underfinansiert sammenliknet med det akademiske.

Det er ikke enkelt å finansiere en to-årig teknisk fagskoleplass. Så mye som 4 av 10 kroner må sikres som lokalpolitiske kompromissløsninger. Ofte i konkurranse med midler til lekeplasser, sykehjem og kulturtilbud i fylket. I akademia sikres fullfinansiering av studieplasser over statsbudsjettet som en kombinasjon av resultatbaserte indikatorer og lærestedets historikk.

For akademia praktiseres også prinsippet om «åpen ramme»: Dersom lærestedet tar inn og uteksaminerer flere studenter (les: «produserer») flere studiepoeng enn antatt, får de også økonomisk uttelling for det. Finansiering av HYU foregår etter andre prinsipper. Her er rammen lukket for fagskolene fra år til år.

Slik henger grunnlaget og muligheten for vekst og utvikling tett sammen. Politisk er finansieringen strukturert og prioritert i favør akademia. Og på bekostning av yrkesfaglig spesialisering.

Eneste grunn til at Viken nå kan kutte egenandelen er dermed at de har en relasjon med fylket som stiller opp med nødvendige penger.

Saken synliggjør godt urettferdighetene som vil fortsette om ikke noe gjøres: På andre kanter av landet, der fagskolen ikke har samme posisjon som i Viken vil jo ikke dette gå, og dermed produsere geografisk baserte urettferdigheter. Skal du ha gratis HYU – sørg for at du er født og oppvokst på Kongsberg, lissom, ellers kan du ha det så godt…!

Det er når vi trenger flere med HYU for å ta oss gjennom grønt skifte og elektrifisering at vi må tenke oss om.

Vi burde vi gi flere enn heldige i østlandsområdet anledning til gratis erfaringsbasert og praksisnær spesialisering. Det vil være en samfunnsinvestering med skikkelig god avkastning.