Nyheter > NHO roser FLT
flt, nho, negaard, madsen,

Ulf Madsen, Rolf Negård og Gro Øien. Foto: Marit Gabler

2. juli kom Rolf Negård og Gro Øien fra NHO til FLT for å få en årlig gjennomgang av etter- og videreutdanningsordningen. FLT forvalter ordningen på vegne av partene (se fakta). Både årsregnskap for etter- og videreutdanningsordningen og Addisco ble grundig presentert. -Vi er imponert over ordningen og over hvordan FLT forvalter den på en god måte til fordel for medlemmene, sier Negård.

Addisco startet med 30 øre

I 1992 fikk FLT igjennom i forhandlinger med NHO at 30 øre av tariffoppgjøret skulle settes av til etter- og videreutdanningsordning for medlemmene. Støtteordningen forvaltes av FLTs utdanningsselskap Addisco som tilbyr alt fra kortere kurs til utdanning på bachelor- og masternivå, i samarbeid med høgskoler og universiteter. Siden 1992 har ordningen kommet tusenvis av FLT-medlemmer til gode. – Suksessfaktorene er at Addisco tilrettelegger utdanningsløp for medlemmene ved bruk av nettbaserte undervisningsmetoder, i kombinasjon med helgesamlinger der medlemmet bare trenger å møte opp til booket hotell og skolebøker på pulten. I tillegg er det mulig for medlemmer å komme inn på høgskole og universitet med realkompetanse (se fakta). Kursene er lagt opp slik at de lar seg kombinere med jobb og familieliv, sier Nina Henriksen, daglig leder i Addisco. Rapporten Partssamarbeidets kompetanseeffekter viser at medlemmene blir mer attraktive på arbeidsmarkedet etter endt videreutdanning, men sjansen er størst for at de får nye muligheter på arbeidsplassen. Det er et resultat av at de har tilegnet seg kompetanse bedriften trenger.

Mer til etter- og videreutdanning

– FLT har administrert ordningen godt slik at medlemmer har fått økt sin ansettbarhet og fått nye muligheter innenfor et arbeidsliv i endring. Hovedregelen må likevel være at det er arbeidsgiverne som må bestemme innholdet i bedriftens etter- og videreutdanning, og så er det staten på den andre siden som har ansvaret for grunnutdanningen, sier Negård. Han påpeker at partene i arbeidslivet må koples tettere på, og sammen med staten for å finne nye løsninger på dette viktige området for omstilling av norsk arbeidsliv. En god nyhet for FLTs medlemmer et at Addisco i flere år har gått med overskudd. Det kommer medlemmene til gode på flere måter, både kan forbundet tilby etter- og videreutdanning til flere og utvikle tilbudet fremover. Last ned rapporten Partssamarbeidets kompetanseeffekter her Mer om etter- og videreutdanning her Fakta Fra 1992 ble en del av tariffoppgjøret satt av til støtteordningen for etter- og videreutdanning for FLT-medlemmene. Støtteordningen forvaltes av Addisco som er FLTs utdanningsselskap. FLT forvalter støtteordningen på vegne av forbundet og NHO. Det er FLT sin ordning, men NHO har krav på opplysninger om hvordan midlene forvaltes. Etter- og videreutdanningsordningen gjør det mulig for medlemmer å komme inn på høyere utdanning med realkompetanse. Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (kilde: Kompetanse Norge). I rapporten Partssamarbeidets kompetanseeffekter undersøkes effekten av FLTs etter- og videreutdanningsordning av AFI. Undersøkelsen viser blant annet at medlemmene som benytter ordningen øker sin ansettbarhet, altså muligheten til å få ny jobb innen bedriften eller i en annen bedrift.