Nyheter > LANDSMØTE: Næringsminister Vestre hilste FLT’s landsmøte
FLT-MEDLEM PÅ TUR: Næringsminister Jan Christian Vestre talte til FLT’s landsmøte. Foto: Tor Bergli

Vil styrke fastlandsøkonomien

– Her er jeg først og fremst stolt FLT-medlem, ikke bare næringsminister, talte en en munter statsråd Jan Christian Vestre til latter fra salen.

Vestre åpnet sin tale med å legge frem regjeringens fire hovedmål for næringspolikk.

Blant sakene var å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030, samt kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030.

– Vil tilhører et forbund som alltid har trodd på teknologi og fremskritt! Men én kan ikke være for å redde klima med elektrifisering, ved være mot å hente mineralene som gjør det mulig, påpekte Vestre.

Har tiltakene klare

Blant løsningene for å kutte i Norges utslipp er Regjeringens satsning på flytende havvind, som omfatter 1500 vindmøller til havs.

– Den forrige Regjeringen klarte null slike på åtte år, påpekte ministeren.

Vestre var også optimist med tanke på å løse klimakrisen uten tilbakesteg i levestandard.

– Vi skal skape flere grønne, lønnsomme og innovative arbeidsplasser over hele landet.

For Vestre avhenger det grønne skiftet av at investeringene og kapasiteten i fastlandsøkonomien styrkes.

Roste industripolitisk plattform

ROS OG BLOMSTER: Statsråd Jan Christian Vestre og forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Foto: Tor Bergli

Statsråden roste FLT’s initiativ til industripolitisk plattform, som han fortalte at ville bli lest nøye.

– Jeg har med fryd lest FLT’s industripolitiske plattform som skal opp til debatt her under landsmøtet.

Debatten og vedtaket om Forbundsstyrets forslag til industripolitisk plattform foregår ettermiddagen søndag 20. november under landsmøtet.

Se landsmøtet direkte her: