Nyheter > Møt oss på Kongsberg Agenda

Omstilling og ny teknologi: Funksjonærens rolle nå og i fremtiden

Vi inviterer til debatt om ledernes, funksjonærene og ingeniørenes rolle i fremtiden, fredag 21. juni kl. 10.30 – 11.30 på Politisk Agenda under Kongsberg Agenda. Gratis adgang!

Utviklingen av industrien tilsier at det trengs flere funksjonærer på fremtidens arbeidsplasser, men digitalisering og robotisering endrer kompetansebehovet og rollen. Hva er ledernes, funksjonærene og ingeniørenes rolle i fremtiden? Hva kreves videre i forhold til rekruttering, kompetanse og arbeidsvilkår?

Hvordan bidrar denne gruppen til omstilling slik at norsk industri er konkurransedyktig også i fremtiden? Hva er arbeidsoppgavene og hvordan er arbeidsdagen? Hvilke utfordringer møter denne gruppen, og hva er forventningene til dem?

Programmet blir følgende:
– Innledning/v Merete Jonas 1. nestleder, Forbundet Styrke*
– Paneldebatt med Merete Jonas (Styrke), Øyvind Hofsø (Manager People and Organization Development i Kongsberg Defence & Aerospace) og Olav Vik (Teamleder GKN Aerospace Norway AS)
– Ordstyrer: Frode Ersfjord

Se program Kongsberg Agenda og arrangementet på Facebook

Få med deg flere arrangementer

I tillegg til dette arrangementet deltar vi på flere paneldebatter:

Fremtidig mangel på teknologer og fagarbeidere – Kongsberg Agenda, onsdag 19. juni: Forbundsleder Frode Alfheim i paneldebatt.

Innovasjon innenfra i et teknologisk skifte – Kongsberg Agenda, onsdag 19. juni: Forbundsstyremedlem Kent Roger Buajordet i paneldebatt.

*Vi organiserer rundt 80.000 medlemmer innen olje, gass, landindustri, ledelse, teknikk og arbeidsinkludering. Forbundet er en sammenslåing av Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk, som vil hete Styrke fra høsten. Midlertidig navn er IE&FLT.