Nyheter > MELLOMOPPGJØRET: LO vil sikre medlemmenes kjøpekraft

KLAR TALE: LO-leder Hans Christian Gabrielsen innledet for LOs representantskap via strømming.

LO’s hovedkrav i 2021

LO’s representantskap vedtok i dag hovedkrav foran årets lønnsoppgjør: Sikring av kjøpekraft, prioritering av seriøsitet og likelønn, samt motvirke lavlønn. Det årlige representantskapsmøtet legger premissene for lønnsforhandlingene, sett fra arbeidstakernes ståsted. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen understreket også de usikre utsiktene framover, og behovet for inntektssikring for arbeidsledige og krisetiltak for bedriftene så lenge pandemien varer.

AFP-utredning snart klar

LO og NHO ble under hovedoppgjøret i 2018 enige om prinsippene for en ny, framtidig AFP-ordning. Sammen med myndighetene ble man også enig om å gjennomføre en felles utredning, som grunnlag for å tette hullene i dagens ordning. Denne utredning har vært forsinket, men ferdigstilles nå. I forslaget vil det fremkomme at langt flere bør få AFP, noe som gjør ordningen dyrere. Partene vil forhandle om finansieringen av den nye AFP-modellen i et senere hovedoppgjør, hvor resultatet vil bli lagt ut til uravstemning.

Medlemsrekord i LO og FLT

En stolt LO-leder kunne tale om solid medlemsvekst for fagbevegelsen. LO har nå over 970 000 medlemmer, mens FLT hadde en medlemsvekst på over 600, som ga forbundet et medlemstall på 21 935 ved utgangen av 2020. Les LO-lederens tale her.