Nyheter > Mellomoppgjøret: ASVL-overenskomsten 2019

Første nestleder i FLT, Aud Marit Sollid, i aksjon fra talerstolen. Foto: Frode Ersfjord

Enigheten er en del av det såkalte mellomoppgjøret, hvor reguleringsbestemmelser for det 2. avtaleåret avtales. Herunder et generelt tillegg på kr 2,50 pr. time, som tilsvarer kr 4.875,- pr. år. Alle tillegg vil være gjeldende med virkning fra 1. april 2019. For de lokale forhandlingene er partene enige om at tillegg skal gis med utgangspunkt i den enkelte bedrifts økonomiske stilling. For FLT signerte 1. nestleder Aud Marit Sollid protokollen, mens Dag Sandvik signerte på vegne av ASVL. Protokollen fra oppgjøret finner du her.