Nyheter > Mellomoppgjøret 2021 er i gang
NHO har vedtatt at lønna ikke må øke mer i Norge enn i land Norge konkurrerer med. Det betyr maksimalt 2,2 prosentøkning. Siden prisene i Norge kommer til å stige mer, trolig 2,8 prosent, vil folk flest få mindre i lommeboka i løpet av 2021, skriver FriFagbevegelse. – Kravet vårt er å sikre kjøpekrafta til medlemmene, få på plass et lavlønnstillegg og noe som sikrer seriøsitet i arbeidslivet. Løsningen ligger der et sted, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse. Les mer om årets mellomoppgjør i FriFagbevegelse

Viktige datoer i mellomoppgjøret

  • 11. mars: Arbeidsgiverne i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sitt representantskap som vedtar sin forhandlingsposisjon i lønnsoppgjøret.(*Oppdatert: 24. mars: Forhandlingene mellom LO og NHO starter ved at LO som representerer arbeidstakerne, leverer sitt krav til NHO som representerer arbeidsgiverne. Etter planen skulle forhandlingene mellom LO og NHO starte mandag 15. mars, men som følge av Hans-Christian Gabrielsens bortgang, er kravoverleveringen utsatt til 24. mars.)
  • 24.–25. mars: Forhandlinger mellom LO og NHO.
  • 9.–10. april: Dersom partene ikke blir enige, møter de til mekling hos Riksmegleren.
  • 7. og 8. april – Virke-området: Forhandlingene med Virke skal etter planen foregå 7. og 8. april, men flyttes til 13. og 14. april dersom det blir mekling mellom LO og NHO. Virkningsdato er normalt 1. april.
  • 14. april – Spekter-oppgjøret: Starter 14. april med såkalte a-delsforhandlinger (for samtlige virksomheter), som normalt er ferdig i løpet av en dag. Så fortsetter oppgjøret med b-delsforhandlinger (for den enkelte virksomhet), som normalt går fram mot sommeren. Virkningsdato er 1. april.
  • 21. april – KS-oppgjøret: Starter 21. april og forhandlingsfristen er 30. april, som også er virkningsdatoen.
  • 23. april – Oslo-oppgjøret: I tariffsammenheng er ikke Oslo kommune en del av KS. Forhandlingene starter 23. april og fristen for å komme til enighet er 1. mai.
  • 27. april – Statsoppgjøret: Starter 27. april og pågår til 30. april klokken 24.00, som er virkningsdato for oppgjøret. Forhandlingene foregår med Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom partene ikke blir enige, blir meklingsdatoene 5. mai til 26. mai klokken 24.00.
  • 10. mai – Samfunnsbedriftene (Tidligere KS Bedrift): Forhandlingene starter 10. mai og forhandlingsfristen er 11. mai.
*Teksten med datoer er hentet fra FriFagbevegelse

Les også:

LO om årets mellomoppgjør