Nyheter > MELLOMOPPGJØRET: 1650 FLT-medlemmer kan tas ut i streik 11. april kl. 06:00
Under årets tariffoppgjør vil FLT ta ut medlemmer i de samme bedriftene som operatørforbundene tar ut sine medlemmer. For FLT sin del utgjør det ca. 1650 medlemmer. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00 søndag 11. april. Fullstendige lister med bedrifter og antall som er tatt ut finner du under: Det er viktig å merke seg at medlemmer underlagt den ordinære arbeidslederavtalen med NHO ikke er en del av dette oppgjøret og skal således ikke ut i streik. Foreløpig er det medlemmer underlagt overenskomst for tekniske funksjonærer og overenskomst for arbeidsledere byggfag som kan bli berørt. FLT’s egen veiledningsbrosjyre for årets tariffoppgjør (mellomoppgjøret) finner du her. Les mer om kravene til årets tariffoppgjør her.