Nyheter > Mellomoppgjør 2021: Brudd i forhandlingene
– Vi har prøvd å komme til enighet i forhandlingene, men det var dessverre ikke mulig. Det var manglende forhandlingsvilje fra NHOs side som gjorde at LO valgte å bryte forhandlingene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Partene møtes til mekling 9. april med meklingsutløp 10. april kl. 2400. Omfanget av en eventuell konflikt meldes Riksmekleren og NHO 6. april. FLT informerer medlemmer som omfattes av en eventuelt streik per e-post eller SMS. Følg også med i våre digitale kanaler.

Les også:

Følg mellomoppgjøret på LO sine nettsider Informasjon om tariff for FLT-medlemmer