Nyheter > Medlemmet i fokus

Forbundsstyret. Foto: Marit Gabler

Forbundsleder Ulf Madsen åpnet det konstituerende forbundsstyremøtet med å ønske nye og gamle medlemmer av forbundsstyret velkommen. – Det er både spennende og skummelt å sitte i denne stolen. Jeg har fått en stor tillitserklæring som forbundsleder, sier Madsen. Han understreker at det ikke blir store kursendringer i FLT fremover. Imidlertid er den nye forbundslederen klar på medlemmet skal stå i fokus.

Organisasjonsendring, medlemmer og industri

– Hovedfokus i FLT vil være medlemmet. Det dreier seg både om å rekruttere nye medlemmer og beholde gamle. Organisasjonsprosjektet 9.18 er en viktig del av dette arbeidet. De fem nye regions- rådgiverne vil bidra til å øke rekrutteringen, sier Madsen. FLTs hovedkontor vil på nyåret starte med implementering av prosjektet. Det er opprettet en egen prosjektgruppe og forbundsstyret vil også følge prosjektet tett fremover. Madsen er opptatt av rekruttering i alle organisasjonsledd: – Jeg ønsker fokus på medlemmer i alt vi gjør. Det handler alt fra rekruttering til skolering og kommunikasjon. Den nye forbundslederen ønsker også mer synlighet rundt FLTs industri – og næringspolitikk, i tillegg til vekst- og attføring hvor FLT allerede har markert seg.

Nye medlemmer i forbundsstyret

1. nestleder Aud Marit Sollid og 2. nestleder Arnstein Aasestrand er enige i medlemsfokuset: – Det er grasrota som teller. Sammensetningen av forbundsstyret er god og det blir spennende å jobbe sammen fremover, sier Sollid. På nyåret vil ledelsen samles til en konferanse hvor satsningsområder skal diskuteres ytterligere. I forbundsstyret er det flere nye medlemmer. Camilla Hanses fra FLTs organisasjonsavdeling er valgt til ansattes representant i forbundsstyret. Jens Olav Hagebakken er fra avdeling 18 -Tønsberg og jobber innen industri. Heidi Apeland jobber i Fretex og er nytt medlem i forbundsstyret fra avdeling 4 – Oslo og Akershus. Alf Edvard Masternes er leder av FLT Statens vegvesen og nytt medlem av FLTs forbundsstyre. Se alle medlemmene av forbundsstyret her Forbundsstyret ønsker å være mer synlig og jobbe sammen med fagkompetanse i administrasjonen. I tillegg ønsker de å bruke Landsrådet mer aktivt, forbundsstyrets arbeidsform vil bli diskutert fremover.

Økonomi og medlemsvekst

Leder av FLTs økonomiavdeling, Rebecca Heggbrenna Florholmen, redegjorde for kvartalregnskap og la frem revidert budsjett for 2018. Det blir noen mindre endringer i forsikringspremiene. Budsjettet viser et underskudd på over fire millioner. Dette skyldes i hovedsak ansettelse av fem nye regionsrådgivere, men underskuddet er forventet å minske etter hvert som prosjekt 9.18 gir effekter i form av medlemsvekst. Den siste tiden har medlemsveksten i FLT holdt seg stabil.